Đối tác

Tập đoàn Aptech Ấn Độ
Tập đoàn Aptech là Tập đoàn giải pháp giáo dục toàn cầu chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hiện diện trên 50 quốc gia. Ra đời năm 1986 sau 25 năm đã dào tạo hơn 6,4 triệu nhân lực ngành CNTT và Mỹ thuật Đa phương tiện.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục Tài chính Hoa kỳ NFEC USA
Hội đồng Quốc gia Giáo dục Tài chính Hoa kỳ được thành lập năm 2006 và đã thành công với bộ chương trình quy chuẩn tại nhiều quốc gia khác nhau với những đối tác chiến lược như: kênh truyền hình CNN, CNBC USA, tờ báo The New York Times, tập đoàn Money Month Mesa County, tạp chí Forbes.

Tập đoàn FasTracKids
Tập đoàn giáo dục FasTracKids (FTK) được thành lập năm 1998 và hiện tại đang là một trong những tập đoàn có kế hoạch phát triển mạng lưới lớn nhất trên thế giới với thành tích là đã có gần 400 Trung tâm ở 50 quốc gia.