Liên hệ

Công ty Cổ phần Đào tạo Nghề Đông Dương.

Tên tiếng Anh:            The Indochina Professional Training Corporation

Tên viết tắt:                 IndochinaPro Corp.

Địa chỉ Công ty:          4/218 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:                  +84 24 3775 2304

Email:                          [email protected]

Web site:                     http://www.indochinapro.com

 

Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech

Địa chỉ :                       19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Điện thoại:                  +84 24 3563 7511

Email:                          [email protected]

Web site:                     http://www.aptech.vn

 

Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena

Địa chỉ :                       19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Điện thoại:                  +84 24 3623 1166

Email:                          [email protected]

Web site:                     http://www.arena.vn

 

Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO/ ICDL /DOPRO  

Trụ sở :                        18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                  +84 24 3942 8986

Email :                         [email protected];      [email protected]

 

Trung tâm Bé Thông Minh – Phát triển tư duy và kỹ năng

Địa chỉ:                        18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                  +84 24 3941 1316       Fax:     +84 24 3942 8985

Email :                         [email protected]

Web site:                     http://bethongminh.vn

 

Trung tâm ZigZag English – Tiếng Anh thông minh

Địa chỉ:                        18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                  +84 24 3941 1316       Fax:     +84 24 3942 8985

Email :                         [email protected]

Web site:                     http://zigzagenglish.vn